Distanční forma studia

Na naší škole se střední odborné vzdělávání uskutečňuje v denní, dálkové a distanční formě vzdělávání; vzdělání dosažené ve všech formách vzdělání je rovnocenné.

Distanční forma vzdělávání je dle § 25 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) samostatné studium uskutečňované převážně nebo zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s individuálními konzultacemi.  

Distanční formu vzdělávání nabízíme ve čtyřletém oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) se zaměřením na MANAGEMENT SPORTU nebo PODNIKÁNÍ.